О уџбенику

«Ни пуха ни пера!» 
Уџбеник руског језика за одрасле

Поштовани, допустите да вам овом приликом представимо квалитетни и оргинални уџбеник за учење Руског језика.
Настао је 2020. године у сарадњи компаније НИС а.д. и Центра Руског географског друштва у Србији.

Намењен је одраслима и студентима за потребе самосталног или организованог групног учења.
Одликује га савремени приступ, по угледу на најквалитетније уџбенике страних језика.


                   

Погледати: 1, 2
Медији: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7