О уџбенику

«Ни пуха ни пера!» 
Уџбеник руског језика за одрасле

Поштовани, допустите да вам овом приликом представимо квалитетни и оргинални уџбеник за учење Руског језика.
Настао је у сарадњи компаније НИС а.д. и Центра Руског географског друштва у Србији.

Намењен је одраслима и студентима за потребе самосталног или организованог групног учења.
Одликује га савремени приступ, по угледу на најквалитетније уџбенике страних језика.