Документа

Извод из Статута (циљеви и задаци)

 • Подстицање научне и стручне сарадње између географа Србије и Руске Федерације кроз размену студената, универзитетских наставника и сарадника у настави;
 • Унапређење међусобних односа, у узајамном интересу, Руског и Српског географског друштва;
 • Популаризација активности, имена и дела Руског географског друштва у Србији и окружењу;
 • У Србији активности на ширењу географских, историјских и културних знања о Руској Федерацији;
 • У Руској федерацији активности на ширењу географских, историјских и културних знања о Србији;
 • Идентификација, заштита и промоција Руског културног наслеђа у Србији;
 • Сарадња са културним, привредним и другим институцијама Руске Федерације у Србији;
 • Сарадња са културним, привредним и другим организцијама које имају сарадњу са Руском Федерацијом;
 • Подршка и организација заједничких истраживачких, научних, промотивних и издавачких активности;
 • Неформални програми тренинга, едукације и других видова стручног и научног рада из области географије, екологије, биологије, демографије, туризма, просторног планирања и историје;
 • Организовање научних, стручних, културних и спортских манифестација са географском позадиниом;
 • Јавни конкурси са географском позадином;
 • Хуманитарни рад у природним, еколошким и другим непогодама, пружање помоћи и допринос развоју Српског и Руског друштва;
 • Сарадња са медијима у области промоције географских знања, природних вредности, еколошке свести и здравих животних навика;
 • Сарадња са организацијама сличног програмског садржаја;
 • Учешће на пројектима;
 • Заступање интереса чланова Удружења пред локалним и републичким органима;
 • Успостављање и развој локалне, међуградске и међународне сарадње и размене знања, искустава и добре праксе са другим Удружењима и ангажованим појединцима;

Остваривање свих осталих циљева који могу да допринесу развоју или промоцији питања од значаја за Удружење
Развојни центар Руског географског друштва у Србији.